Indian J Pharm Close
 

Table 1: Effect of combined colistin and meropenem against Acinetobacter baumannii isolates (n=25)

Table 1: Effect of combined colistin and meropenem against <i>Acinetobacter baumannii</i> isolates (<i>n</i>=25)