IPSIndian Journal of Pharmacology
Home  IPS  Feedback Subscribe Top cited articles Login 
Users Online : 1631 
Small font sizeDefault font sizeIncrease font size
Read this article

 


    Article Cited by others

REVIEW ARTICLE

Pain on propofol injection: Causes and remedies

Desousa Kalindi Anil

Year : 2016| Volume: 48| Issue : 6 | Page no: 617-623

   This article has been cited by
 
1 Identification of protein kinase C domains involved in its translocation induced by propofol
Soshi Narasaki, Soma Noguchi, Tomoaki Urabe, Kana Harada, Izumi Hide, Shigeru Tanaka, Yuki Yanase, Taketoshi Kajimoto, Kazue Uchida, Yasuo M. Tsutsumi, Norio Sakai
European Journal of Pharmacology. 2023; : 175806
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
2 Efficacy and safety of Ciprofol for procedural sedation and anesthesia in non-operating room settings
Jing Zhong, Jinlin Zhang, Yu Fan, Min Zhu, Xining Zhao, Zhiyi Zuo, Xiushi Zhou, Changhong Miao
Journal of Clinical Anesthesia. 2023; 85: 111047
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
3 A well-known but rarely seen interaction: propofol with lignocaine
Ashwini Reddy, Sanjay Kumar, Shalvi Mahajan
Ain-Shams Journal of Anesthesiology. 2023; 15(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
4 Propofol Prevents the Growth, Migration, Invasion, and Glycolysis of Colorectal Cancer Cells by Downregulating Lactate Dehydrogenase Both In Vitro and In Vivo
Zhichao Wu, Han Wang, Zu-An Shi, Yalan Li, Qingbin Cui
Journal of Oncology. 2022; 2022: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
5 Effect of Propofol Nanoemulsion on Brain Perilymph Metabolism Through Transforming Growth Factor ß1/Extracellular Signal Regulated Kinase 5 (TGF-ß1/ERK5) Signaling Pathway
Qinfeng Huang, Jiaqi Li, Ye Liao, LiQin Wei, Hui Chen
Journal of Biomedical Nanotechnology. 2022; 18(7): 1864
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
6 A comparison of ondansetron and lidocaine in reducing injection pain of propofol: a randomized controlled study
Wirat Wasinwong, Sarocha Termthong, Prae Plansangkate, Jutarat Tanasansuttiporn, Riam Kosem, Surewan Chaofan
BMC Anesthesiology. 2022; 22(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
7 Remimazolam tosilate compared with propofol for gastrointestinal endoscopy in elderly patients: a prospective, randomized and controlled study
Jian Guo, Yitao Qian, Xiaojin Zhang, Shuangjian Han, Qinye Shi, Jianhong Xu
BMC Anesthesiology. 2022; 22(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
8 Determining the effective dose of esketamine for mitigating pain during propofol injection by Dixon’s up-and-down method: a double-blind, prospective clinical study of drug dose response
Meiyun Tan, Chunyuan Zhang, Wei Zeng, Maofang Chen, Zehui Huang, Ding Huang
BMC Anesthesiology. 2022; 22(1)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
9 Deep breathing alleviates propofol-induced pain: a prospective, randomized, single-blind study
Katsuaki Tanaka, Yuko Yoshizumi, Taku Hamada, Kiyonobu Nishikawa, Takashi Mori
Journal of Anesthesia. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
10 Efficacy and Safety of HSK3486 for Anesthesia/Sedation in Patients Undergoing Fiberoptic Bronchoscopy: A Multicenter, Double-Blind, Propofol-Controlled, Randomized, Phase 3 Study
Zhen Luo, Hong Tu, Xiang Zhang, Xiao Wang, Wen Ouyang, Xinchuan Wei, Xiaohua Zou, Zhaoqiong Zhu, Yalan Li, Wangning Shangguan, Hui Wu, Yaping Wang, Qulian Guo
CNS Drugs. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
11 Efficacy and safety of remimazolam besylate in bronchoscopy for adults: A multicenter, randomized, double-blind, positive-controlled clinical study
Ying-Yong Zhou, Shu-Ting Yang, Kai-Ming Duan, Zhi-Hong Bai, Yun-Fei Feng, Qu-Lian Guo, Zhi-Gang Cheng, Hui Wu, Wang-Ning Shangguan, Xiao-Min Wu, Chun-Hui Wang, Xiao-Qing Chai, Guo-Hai Xu, Cun-Ming Liu, Gao-Feng Zhao, Chun Chen, Bao-An Gao, Li-E Li, Min Zhang, Wen Ouyang, Sai-Ying Wang
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
12 Pharmacodynamics and Pharmacokinetics of HSK3486, a Novel 2,6-Disubstituted Phenol Derivative as a General Anesthetic
Juan Liao, Meiting Li, Chaoli Huang, Yan Yu, Yashu Chen, Jiaqi Gan, Jie Xiao, Guilin Xiang, Xizhi Ding, Rong Jiang, Peng Li, Mengchang Yang
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
13 Structural Modification in Anesthetic Drug Development for Prodrugs and Soft Drugs
Chaoyi Deng, Jin Liu, Wensheng Zhang
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
14 Esketamine prevents propofol-induced injection pain: Randomized controlled trial
Chaozhi Xu, Xiaotang Wei, Cuiwen Zhang, Xiaofang Huang, Hongmeng Lan, Yanping Xu, Xiaoyan Wu, Fuping Li, Xuehai Guan
Frontiers in Pharmacology. 2022; 13
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
15 COMPARISON BETWEEN EFFECT OF INTRAVENOUS LIGNOCAINE AND KETAMINE IN ALLEVIATING PROPOFOL INJECTION PAIN IN PATIENTS UNDERGOING SURGERIES UNDER GENERAL ANAESTHESIA
Saravana Kumar, Sivagurunathan Jawahar, Ashok Kulasekhar
INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH. 2022; : 17
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
16 A RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL COMPARING ONDANSETRON AND LIDOCAINE FOR REDUCING PROPOFOL INJECTION PAIN.
Pranchil Pandey, Brijesh Tiwari
INDIAN JOURNAL OF APPLIED RESEARCH. 2022; : 34
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
17 Efficacy of sub - hypnotic dose of propofol or dexamethasone for attenuation of intrathecal morphin - induced post - operative nausea and vomiting in parturient under cesarean section - a randomized control trial
Hau Nguyen
Journal of Clinical Medicine- Hue Central Hospital. 2022; (83)
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
18 Effect of 6% hydroxyethyl starch pre-administration for reduction of pain on propofol injection: A placebo-controlled randomised study
Satyajeet Misra, BikramK Behera, AlokK Sahoo
Indian Journal of Anaesthesia. 2022; 66(2): 107
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
19 Patient satisfaction, outcomes and experience measures in patients receiving general anaesthesia: A prospective questionnaire based observational study
SriHarsha Chalasani, CL Gurudatt, Madhan Ramesh
Indian Journal of Anaesthesia. 2022; 66(3): 224
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
20 Remimazolam Tosylate Combined with Low-Dose Propofol Improves Sedation and Safety in Hysteroscopy
Fan Zhang, Huan Chang, Wenxiang Qing, Rili Yu, Qin Liao, Jianbin Tong
Drug Design, Development and Therapy. 2022; Volume 16: 4101
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
21 Effective Doses of Nalbuphine Combined with Propofol in Painless Hysteroscopy
Weiwei Zhong, Chen Chen, Weixiang Tang
International Journal of General Medicine. 2022; Volume 15: 5609
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
22 The Valsalva Maneuver Is Not as Effective as Lidocaine for the Attenuation of Pain on Injection of Propofol: A Randomized Controlled Study
Farheen Ahmed, Prakash K Dubey, Akhileshwar .
Cureus. 2022;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
23 Efficacy and Safety of Fospropofol Disodium for Injection in General Anesthesia Induction for Adult Patients: A Phase 3 Trial
Chao-Meng Wu, Wen-Sheng Zhang, Jin Liu, Wei-Yi Zhang, Bo-Wen Ke
Frontiers in Pharmacology. 2021; 12
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
24 Should lidocaine routinely be used to prevent pain on propofol injection during induction of general anaesthesia or sedation?
Nadir A Ratanshi, Yasser Mandour
British Journal of Hospital Medicine. 2021; 82(1): 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
25 Optimized feedforward control of propofol for induction of hypnosis in general anesthesia
Michele Schiavo, Luca Consolini, Mattia Laurini, Nicola Latronico, Massimiliano Paltenghi, Antonio Visioli
Biomedical Signal Processing and Control. 2021; 66: 102476
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
26 Comparison of Analgesic Effects between Nalbuphine and Sufentanil in First-Trimester Surgical Abortion: A Randomized, Double-Blind, Controlled Trial
Panpan Fang, Jing Qian, Jianming Ding, Xiao Pan, Han Su, Xuesheng Liu
Pain and Therapy. 2021;
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
27 The effect of different factors on partitioning of propofol between aqueous and organic phases of microemulsions
Zahra Naderloo, Ali Shayanfar, Parvin Zakeri-Milani, Hadi Valizadeh
Journal of Molecular Liquids. 2020; 308: 113003
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
28 Clinical Application of Dexmedetomidine Nasal Drip in Painless Gastroscopy and Colonoscopy Comfort Treatment in the Elderly
?? ?
Advances in Clinical Medicine. 2020; 10(11): 2628
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
29 Intravenous cannula placement in children for induction of general anesthesia: Prospective audit and identification of success factors
Celine Hügel, James Chen, Andrew K. Poznikoff, Nicholas C. West, Eleanor Reimer, Matthias Görges
Pediatric Anesthesia. 2020; 30(8): 874
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
30 Impact of the Timing of Rocuronium Injection after Propofol Administration on Temporal Summation of Pain in Gynecologic Laparoscopic Surgery: A Prospective and Controlled Study
Jaehak Jung, Byoungryun Kim, Seong Nam Park, Jiheui Lee, Insung Choi, Myeong Jong Lee, Hyeonbin Yim, Cheol Lee, JuHwan Lee, Giustino Varrassi
Pain Research and Management. 2020; 2020: 1
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
31 Comparison of Pain on Injection of Propofol MCT with Propofol LCT
Sanjot Sudhir Ninave, Bhavitha Venigalla
Journal of Evolution of Medical and Dental Sciences. 2020; 9(13): 1078
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
32 Clinical efficacy of 5-hydroxytryptamine 3 receptor antagonists in reducing propofol injection pain, postoperative nausea/vomiting and shivering: A meta-analysis
Wenjie Zhou, Jie Zhou
Pteridines. 2020; 31(1): 18
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
33 Comparison of intravenous granisetron and intravenous lignocaine to alleviate pain on propofol injection: A double blind, randomized, controlled trial
Priyanka Suresh, Shivakumar K Patil
Indian Journal of Clinical Anaesthesia. 2020; 7(2): 319
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
34 Comparison of pain on injection of newer formulation propofol and standard propofol with added lignocaine: A randomised double-blind prospective study
Settipalli Suneela, RadhapuramSri Devi, ManguHanumantha Rao, Goduguchintha Dharaniprasad
Journal of Clinical and Scientific Research. 2020; 9(3): 138
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]
35 An IoT Solution for Online Monitoring of Anesthetics in Human Serum Based on an Integrated Fluidic Bioelectronic System
Francesca Stradolini, Abuduwaili Tuoheti, Tugba Kilic, Sofia Lydia Ntella, Nadia Tamburrano, Zijian Huang, Giovanni De Micheli, Danilo Demarchi, Sandro Carrara
IEEE Transactions on Biomedical Circuits and Systems. 2018; 12(5): 1056
[Pubmed]  [Google Scholar] [DOI]

 

Site Map | Home | Contact Us | Feedback | Copyright and Disclaimer | Privacy Notice
Online since 20th July '04
Published by Wolters Kluwer - Medknow